** WEB TEMELLİ myBuildings VE myBUSCH-JAEGER PORTALLARI KULLANIM ŞARTLARI**

BU KULLANIM ŞARTLARI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZ, AYRICA DA SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLABİLECEK ŞARTLAR, SINIRLAMALAR VE İSTİSNALAR HAKKINDA ÇOK ÖNEMLİ BİLGİLER İÇERİR. İŞBU KULLANIM ŞARTLARI, ANLAŞMAZLIK ÇÖZÜMÜNDE JURİ DURUŞMASI YA DA TOPLU DAVA YERİNE HAKEM USULÜNÜ ÖNGÖRÜR. LÜTFEN KULLANIM ŞARTLARINI DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE OKUYUN.

HİZMET ALIMI İÇİN BU KULLANIM ŞARTLARINI TEMEL ALAN BİR SİPARİŞDE BULUNMANIZ DURUMUNDA, AŞAĞIDAKİ KULLANIM ŞARTLARINI BAĞLAYICI BİR ŞEKİLDE KABUL ETMİŞ SAYILIRSINIZ.

AŞAĞIDA BELİRTİLEN DURUMLARDA, PORTALA ERİŞMENİZE YA DA PORTALI KULLANMANIZA, TARAFIMIZDAN BAŞKA TÜRLÜ ÜRÜN YA DA HİZMET ALMANIZA (AŞAĞIDAKİ TANIMA GÖRE) İZİN VERİLMEZ: (A) İŞBU KULLANIM ŞARTLARINI KABUL ETMEZSENİZ (B) (i) EN AZ 18 YAŞINDA DEĞİLSENİZ YA DA (ii) SİPARİŞİNİZDE BELİRTİLEN ABB BİRİMİ İLE BAĞLAYICI BİR ANLAŞMA YAPMAK İÇİN YASALARCA GEREKLİ GÖRÜNEN YAŞTA DEĞİLSENİZ (DAHA YÜKSEK OLAN YAŞ BELİRLEYİCİDİR) YA DA (C) PORTALA YA DA TARAFIMIZCA SİZE SUNULAN İÇERİKLERE, ÜRÜN VE HİZMETLERE ERİŞİMİNİZE YA DA BUNLARI KULLANIMINIZA GEÇERLİ YASALAR GEREĞİ İZİN VERİLMİYORSA.

1 Kapsam ve sözleşme ilişkisinin başlatılması

1.1 Taraflar ve kapsam. Siparişte ifade edilen ABB birimi (ABB", tarafımız", biz" ya da tarafımızın") ve sözleşmeyi imzalayan birim (Müşteri", tarafınız" ya da tarafınızın"), (i) işbu Kullanım Şartlarına göre öncelikli konumda olan diğer özel şartlar (ÖŞ") -şayet mevcutlar ise-, (ii) sipariş ve (iii) işbu Kullanım Şartlarında atıfta bulunulan diğer şartlar (birlikte Sözleşme") ile birlikte web temelli myBuildings ve myBUSCH-JAEGER portalları için geçerli olan işbu Kullanım Şartlarında yer verilen şartlar üzerinde (Kullanım Şartları") anlaşmaya varmıştır. Sözleşme bağlamında, portalın, hizmetlerin ve yazılımın tarafımızca kullanıma sunulması, bunların tarafınızca kullanımı, ayrıca da portala erişiminiz düzenlenmektedir (aşağıda belirtildiği şekilde).

1.2 Yetki. Bu sözleşmeyi üçüncü bir taraf (başka bir kullanıcı da dahil) adına kabul ediyor olmanız durumunda, bu Kullanım Şartlarından doğan tüm yetki ve lisansları vermeye ve sözleşme konusuyla ilgili olarak üçüncü kişiyi bağlamaya yetkili olduğunuzu beyan edersiniz.

2 Portala erişim, hizmetler ve yazılım

2.1 Hizmetler ve portala erişim. Kişisel ya da dahili ticari amaçlarınız için hizmetlere erişebilmeniz ve bunları kullanabilmeniz amacıyla, sözleşme şartlarına tabi bir şekilde, (a) hizmetlere ve (b) portala erişim ve bunların kullanımı için tarafınıza, münhasır olmayan, devredilemez, alt lisans verilemez, sınırlı süreli ve geri alınabilir bir yetki veriyoruz. Sipariş bağlamında ya da ÖŞ'de belirtildiği kapsamda -tarafınıza sunulan kullanım izniyle bağlantılı olarak- kullanıcıların hizmetleri kullanmasına ve portala erişmesine izin verebilirsiniz; fakat bunun için söz konusu kullanıcıların sözleşmedeki tüm geçerli şartları karşılıyor olması gerekmektedir. Tüm kullanıcıların bu şartlara uymasını sağlama sorumluluğu, öncelikli olarak tarafınızda bulunmaktadır.

2.2 Portaldaki kullanıcı hesabınız; elektronik iletişim. Hizmetleri ya da yazılımı kullanabilmeniz için portalda bir kullanıcı hesabının oluşturulması gerekli olabilir. Kullanıcı hesabını oluşturmak ve yönetmek için bir takım iletişim bilgilerini (örneğin soyadı, iş telefon numarası, adres, e-posta ve kullanıcı kimliği) ve sözleşmede ve/veya portaldaki kayıt formunda belirtilen başka bilgileri (Hesap bilgileri") vermeniz gerekebilir. Tarafımıza gönderilen tüm hesap bilgilerinin her zaman güncel, eksiksiz ve doğru olacağını sağlamayı kabul edersiniz. Ayrıca, tarafınıza atanmış kullanıcı hesabı aracılığıyla gerçekleştirilen tüm faaliyetlerden de sorumlu olduğunuzu onaylarsınız (şüpheye mahal vermemek için: Buna, yetkili ya da diğer üçüncü kullanıcıların faaliyetleri de dahildir). Yükümlü olduğunuz konular: (i) tüm kullanıcı verilerini (örneğin kullanıcı adı soyadı, şifreler, sertifikalar, anahtarlar) güvenli ve gizli tutmak; (ii) belirli bir kullanıcıya atanan kullanıcı verilerinin yalnızca o kullanıcı tarafından kullanılmasını sağlamak; ve (iii) kullanıcı hesabının yalnızca hizmetlerle bağlantılı olarak ve platformun, portalın ve hizmetlerin istikrarını ya da güvenliğine zarar gelmeyecek şekilde kullanılmasını sağlamak. Ayrıca, bu yükümlülüklerin portal ya da hizmetlerin diğer kullanıcıları tarafından yerine getirilmesini sağlamakla da yükümlüsünüz. Bir kullanıcı hesabının ya da kullanıcı verilerinin yetkisiz bir şekilde kullanımı girişimini ya da bu tür bir kullanımı veyahut platform, portal ya da hizmetlerle ilgili olarak farklı bir güvenlik ihlalini tespit etmeniz durumunda, bu konuyu derhal tarafımıza bildirmeli ve ilgili kullanıcının erişim verilerinin değiştirilmesine ilişkin tarafınıza vereceğimiz talimatları derhal yerine getirmelisiniz. Güvenlik nedenleriyle bu tür bir değişikliğin gerekli olduğu kanısında olmamız durumunda, bir kullanıcının erişim verilerini değiştirme hakkımız saklıdır. 2.2 numaralı kısma riayet etmemiş olmanız nedeniyle ya da bir kullanıcı hesabı aracılığıyla gerçekleştirilen herhangi bir faaliyetle bağlantılı olarak ortaya çıkan kayıp ya da hasarlardan sorumlu tutulamayız.

Ayrıca, (i) uygulanabilir olduğu sürece kullanıcı verileri veri gizlilik açıklamasına tabidir ve (ii) tarafınıza ara sıra hizmetlerle ilgili güncelleme ve bilgiler içeren e-postalar gönderilecektir. Tarafımızdan e-posta iletileri almayı kabul ediyor ve e-posta iletileri almak istemiyorsanız portala erişiminizi sonlandırmanız gerektiğini onaylıyorsunuz.

2.3 Pilot hizmetler. Pilot hizmetler sunuyor olmamız durumunda söz konusu hizmetler, 2.3 numaralı kısımda ifade edilen ve işbu Kullanım Şartlarındaki diğer şartlar karşısında önceliği olan, ilave bir takım kısıtlamalara tabidir. Siparişte aksi belirtilmediği sürece pilot hizmetler ücretsizdir. Pilot hizmetlerin tam olarak test edilmemiş ya da doğrulanmamış olabileceğini, bir noktadan itibaren sunulamıyor olabileceğini, performanslarının olumsuz etkilenebileceğini ve/veya pilot hizmetlerin, endüstri güvenlik standartlarını karşılamayabileceğini ve bu nedenle de dahili prosedür ve ticari süreçlerinizi ya da sistemlerinizin/cihazlarınızın işlevlerini olumsuz etkileyebileceğini anlıyor ve kabul ediyorsunuz. Pilot hizmetleri denetlemek, değerlendirmek ve test etmek amacıyla, bunları sadece dahili olarak kullanabilirsiniz. Pilot hizmetlerini kullanımınız sizin sorumluluğunuzdadır. Kendi takdirimize bağlı olarak, (i) pilot hizmetleri ya da pilot hizmetlerin işlevlerini değiştirme, (ii) yükseltme, yama (patch) ya da bakım sağlama ya da (iii) pilot hizmetleri ya da bunlara erişimi sonlandırma, kısıtlama, askıya alma ya da iptal etme hakkına sahibiz. Pilot hizmetlerden kaynaklanan ya da bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan her tür talep, zarar, kayıp ve muafiyet için sorumluluğumuz, doğrudan zararlar ve toplam 100 (yüz) USD ile sınırlıdır. Önceki ifadede belirtilen sınırlı sorumluluk hariç olmak üzere, pilot hizmetler tarafımızca, geçerli yasalarca izin verildiği ölçüde, kusurlara karşı garantisiz, herhangi bir garanti olmaksızın ve herhangi bir sorumluluktan muaf tutularak sunulur. Pilot hizmetler geçerli yasalarca izin verildiği ölçüde, KUSURLARA KARŞI GARANTİSİZ ve MEVCUT OLDUĞU GİBİ, herhangi bir garanti olmaksızın ve herhangi bir sorumluluktan muaf tutularak sunulur. Pilot hizmetlerini kullanımınız sizin sorumluluğunuzdadır.

2.4 Harici unsurlar**** , donanım ve hizmetler ****. Portala ve hizmetlere erişimin sağlanmasından tarafınız sorumludur, ayrıca bu tür erişimin ve hizmet kullanımının üçüncü taraflara ait ürün ya da hizmetleri kapsayabileceğini kabul edersiniz. Üçüncü taraflara ait olan ürün, hizmet, web sitesi, yazılım, uygulama, uygulama mağazaları ya da üçüncü taraflarca sağlanan - internete de koyulanlar dahil olmak üzere - diğer materyal, bilgi, yazılım, hizmet, görüş ya da başka türlü içerikler tarafımızca işletilmez ve kontrol edilmez (birlikte harici unsurlar"). Harici unsurların kullanımı, geçerli üçüncü taraf kullanım koşullarını kabul etmenize ve ortaya çıkan üçüncü taraf ücretlerinizi ödemenize tabidir. Ayrıca, harici unsurlarla ilgili herhangi bir sözleşme ilişkisinin yalnızca siz ve ilgili harici unsurları sağlayan kişi arasında olduğunu kabul ve beyan edersiniz. Yasalarca izin verildiği ölçüde, harici unsurlar ya da bunları kullanımınızla ilgili olarak herhangi bir garanti vermiyor, bir beyanda bulunmuyor, herhangi bir yükümlülük ya da sorumluluk kabul etmiyoruz. Tarafımıza karşı, harici unsurlarla bağlantılı tüm haklardan ya da hak kullanımından feragat edersiniz.

2.5 Hizmetlerde ya da yazılımda gerçekleştirilecek değişiklikler. Ara sıra hizmetlerde ve/veya yazılımda, hizmetlerin ve/veya yazılımın türünü, kalitesini ya da güvenliğini önemli ölçüde olumsuz olarak etkilemeyecek, makul değişiklikler yapma hakkına sahibiz. Hizmetlerde ve/veya yazılımda, hizmetlerin ve/veya yazılımın türünü, kalitesini ya da güvenliğini önemli ölçüde olumsuz olarak etkileyebilecek değişiklikler yapma ya da bir hizmeti ve/veya yazılımın sunumunu sonlandırma hakkına yalnızca şu durumlarda sahibiz: (i) bunun, geçerli yasalara ya da güvenlik düzenlemelerine uyum için gerekli olması, ya da (ii) bir alt yüklenici nedeniyle ya da önemli bir alt yükleniciyle olan ilişkinin sona ermesi nedeniyle önemli değişikliklerin ortaya çıkmış olması. Olumsuz etkisi olacak değişiklikler ve bir hizmetin ve/veya yazılımın sağlanmasının sonlandırılması konusuyla ilgili olarak tarafınıza bilgilendirme yapılır. Böyle bir durumda, 30 (otuz) gün önceden yazılı olarak bildirimde bulunarak, ilgili hizmeti 30 (otuz) gün içinde iptal etme hakkınız bulunmaktadır. Bunu yaptığınızda, hizmet için yapmış olduğunuz ön ödemeler, hizmet süresinin geri kalan kısmıyla orantılı bir şekilde tarafınıza geri ödenir. Söz konusu geri ödeme, başvurabileceğiniz tek ve yegane hukuk yoludur. Değişiklik yapılmış bir hizmeti ve/veya yazılımı, ilgili değişiklik bildirimini almış olmanıza rağmen, 30 günlük feshi ihbar süresinin bitiminde kullanmaya devam etmeniz durumunda ilgili değişikliği kabul etmiş olursunuz. Bir hizmetin ve/veya yazılımın önceki sürümlerini belirli bir süre sunmaya devam edip etmeyeceğimiz tamamen kendi takdirimize bağlıdır. Hizmetin ve/veya yazılımın önceki sürümlerini sağlamaya devam etmemiz durumunda bu konuda tarafınıza bilgilendirme yapılır.

2.6 ABB yazılımı. Hizmetlerin bir parçası olarak ABB yazılımını sağladığımız sözleşmenin koşullarına tabi olarak, tarafınıza, ABB yazılımının, sözleşmede belirtilen hizmet süresi boyunca ve kişisel ya da dahili ticari amaçlarınız için aldığınız hizmetler dahilinde kullanmanız üzere, münhasır olmayan, devredilemez, sınırlı süreli lisans veriyoruz. ABB yazılımı güncellemeleri ve yükseltmelerini haber vermeksizin uzaktan kurma yetkimiz bulunmaktadır. Tarafımızca sağlanan ayrı bir lisansla birlikte sunulmadıkları sürece, bu güncelleme ya da yükseltmeler sözleşme koşullarına tabidir. Ayrı bir lisansın olması durumda, bu ayrı lisansın koşulları, çelişkili koşullarla ilgili olarak sözleşmeyi oluşturan diğer belgeler karşısında önceliklidir. Yukarıdaki hükümlere bakılmaksızın ve siparişte ya da ÖŞ’de aksi açıkça belirtilmediği sürece, ABB yazılımı için güncelleme ya da yükseltme sağlamakla yükümlü değiliz.

2.7 Üçüncü taraf yazılımları. ÖŞ'de ya da siparişte aksi açıkça belirtilmediği sürece, üçüncü taraflarca sunulan tüm yazılımlar için sadece ve sadece lisans veren olarak geçen üçüncü tarafın kullanım şartları geçerlidir. Bu bağlamda, şu koşulları dikkate almış ve kabul etmiş sayılırsınız: (i) üçüncü taraflarca sunulan bir yazılımı kullanmanızla bağlantılı olası bir sözleşme ilişkisi, yalnızca tarafınız ve bu yazılımın sağlayıcısı arasındadır, (ii) bu tür üçüncü taraf yazılımlarının kullanılmasının uygun olup olmadığını değerlendirmekten yalnızca tarafınız sorumludur ve (iii) üçüncü taraflarca sunulan bir yazılımı kullanmanızla bağlantılı olarak, yasalarca izin verildiği ölçüde, herhangi bir garantimiz, sorumluluk ya da yükümlülüğümüz bulunmamaktadır.

3 Veri gizliliği ve verilerin güvenliği

3.1 Veri gizliliği. Her iki taraf da, yürürlükteki kişisel verilerin korunması yasalarına uyar ve geçerli yasalara uymak ve ilgili makamlardan gelen talimatlara uymak için geçerli sözleşme koşullarının değiştirilmesine verdiğiniz onayı reddetmemeyi ya da geciktirmemeyi kabul eder. Bu kişisel bilgileri kullandığımızda, gizlilik politikamızın güncel versiyonuna bağlı kalmaya devam ediyoruz. Taraflar, kişisel verilerin işlenmesi faaliyetleri bağlamında başka veri işleme/veri gizlilik anlaşmalarının yapılmasının gerekli olabileceğini kabul eder. Diğer tarafın talebi üzerine, yürürlükteki yasa ya da yetkili bir makam tarafından gerekli görülmesi halinde, karşı taraf derhal böyle bir anlaşmayı yapacaktır.

3.2 Lisans kontrolü. ABB yazılımının kurulu olduğu cihazlar, lisanslarının uygunluğunu kontrol edebilmemiz için tarafımıza otomatik olarak bilgi iletebilir. Bu bilgiler arasında ABB yazılımı, kullanıcı hesabı, ürün kimliği, makine kimliği ve cihazın IP adresi bilgileri yer alır. ABB yazılımını kullanarak, bu bilgilerin aktarılmasına ve bu bilgileri sözleşmeye uygun olarak kullanmamıza izin vermiş olursunuz.

3.3 Güvenlik. Uygun bir koruma düzeyi sağlamak ve içeriklerinizi güvenlik ihlallerine, kazara ya da yetkisiz imha, kayıp, değiştirme, yetkisiz ifşa ve yetkisiz erişim durumlarına karşı korumak için ticari açıdan makul teknik ve organizasyonel önlemleri içeren resmi bir veri ve siber güvenlik programının uygulanmasını başlattık. ÖŞ’de aksi açıkça belirtilmediği sürece, yükümlü olduğunuz konular: (i) güvenli bir uzaktan bağlantı sağlamak ve bunun sürekliliğini sağlamak; ve (ii) özellikle de hizmetlere, yazılıma, portala ya da platforma doğrudan ya da dolaylı olarak bağlantısı olan sistemlerinizin, donanımınızın ve yazılımınızın güvenliğini sağlamak ve sürdürmek. Ayrıca, sipariş ve/veya ÖŞ’da farklı şekilde öngörülmediği takdirde, ilgili sağlayıcılar ve/veya tarafımızca sağlanabilecek tüm yazılım güncellemelerini ya da yükseltmelerini derhal tam ve doğru bir şekilde uygulamanız gerekir.

4 Sorumluluklarınız

4.1 Genel yükümlülükler. Yükümlülükleriniz: (i) içerikleriniz, yazılımınız ve - uygulanabilir olduğu sürece - hizmetler ve portal ile bağlantılı hesaplarınızla bağlantılı olarak tarafınızca sunulan diğer içerikleriniz için gerekli olabilecek tüm lisansları, yetkileri, başvuruları ve izinleri (tarafımıza kişisel bilgilerini sağladığınız kişilerin onayını da içerebilir) almak/gerçekleştirmek ve muhafaza etmek; (ii) harici unsurların kullanımı durumunda harici unsurlarla ilgili olan kullanım şartlarına ve lisans koşullarına uymak; (iii) gerekli yazılımları ve tarafımızca sağlanan güncelleme ya da yükseltmeleri kusurlu gecikmeye mahal vermeden, eksiksiz ve doğru bir şekilde (ilgili teknik özelliklere ve talimatlara uygun bir şekilde) bilgisayar sistemlerinize ve/veya mobil cihazlarınıza (varsa) kurmak; (iv) izin verilen kullanıcı türleriyle ilgili tüm kısıtlamalara uymak; (v) hizmetlerin ve/veya yazılımın doğru kullanımıyla ilgili ara sıra tarafınıza iletebileceğimiz talimatlara uymak; (vi) tüm kullanıcıların işbu Kullanım Şartlarına ve Kabul Edilebilir Kullanım Politikasında ifade edilen şartlara uymasını sağlamak; ve (vii) özellikle de içeriğinizi sunarken geçerli tüm yasalara uymak. Hizmetleri ya da yazılımı (i) bir nükleer tesisin herhangi bir bölümü için ya da (ii) hizmetlerin ya da yazılımın kullanılamamasının/arızalanmasının ölüm ya da ciddi kişisel yaralanmaya, ciddi mal ya da çevresel hasarlara yol açabileceği uygulama ya da durumlarda kullanamazsınız.

4.2 İşbirliği ve bilgilendirme ile ilgili yükümlülükler. Hizmetler ve/veya yazılım ile ilgili tüm konularda bizimle uygun şekilde işbirliği yapacak, bunun yanı sıra hizmetleri ve/veya yazılımı sağlamak, bakım ve sorun giderme uygulamalarını gerçekleştirmek ve sözleşmeye riayetinizi doğrulamak için makul ölçüde ihtiyaç duyduğumuz bilgi ve malzemeleri bize sağlayacaksınız. 2.2 numaralı kısım uyarınca portal kullanımına ilişkin bilgilendirme yükümlülüklerinize ek olarak, hizmetlerin ve/veya platformun güvenliğine zarar veren ya da zarar verebilecek durumları farkına varır varmaz, kusurlu gecikmeye mahal vermeksizin tarafımızı bilgilendireceksiniz.

4.3 Kullanımın izlenmesi ve uzaktan bağlantı. Hizmetlerin ve/veya yazılımın sağlanması, hizmetleri, portalı, platformu ve yazılımı kullanımınızın tarafımızca izlenmesini ve portal ile bazı sistemler arasında tarafımızca bir uzaktan bağlantının kurulmasını gerekli kılabilir. Sipariş ya da ÖŞ’de farklı bir şekilde belirtilmediği sürece, (i) söz konusu uzaktan bağlantı, uygun bağlantı özelliklerine sahip olacak bir şekilde tarafınızca oluşturulur ve sürdürülür; (ii) tarafımıza, çalışanlarımıza, iştiraklerimize, temsilcilerimize, danışmanlarımıza ve/veya taşeronlarımıza, - bu durum hizmetleri sağlamamız için gerekli olduğu sürece - sahip olduğunuz ya da sizin tarafınızdan veya sizin adınıza kontrol edilen/işletilen belirli sistemlere uzaktan erişme yetkisi ve bunları kullanımınızı izleme yetkisi verirsiniz; ve (iii) izleme faaliyetinin ve/veya uzaktan bağlantının kurulabilmesi ve sürdürülebilmesi için gerekli olan her türlü donanım, yazılım veya diğer ekipmanı kurar ve bakımını yaparsınız.

5 Ücretler ve ödeme

5.1 Ödeme koşulları. Hizmetlerin ve/veya yazılımın sağlanması karşılığında siparişte belirtilen ücretleri ödersiniz. Fatura tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde, sözleşmeye bağlı olarak borçlu olunan ve faturalanan tüm tutarları, mahsup, kesinti veya alıkoyma olmaksızın eksiksiz olarak ödersiniz. Gecikme ya da eksik ödeme durumunda, aylık %1,5 gecikme faizi, şayet bu oranın uygulanmasına izin verilmiyorsa, yürürlükteki yasaların izin verdiği azami oran uygulanır.

5.2 Vergi ve harçlar. Ödemekle sorumlu olduğunuz vergi ve harçlar:(i) uygulanabilir olduğu sürece, her tür satış vergisi, gümrük harcı ya da işlem vergisi; ve (ii) uluslararası işlemlerde ABB tarafından ödenen stopaj vergileri. Yukarıda ifade edilmiş olanlara tabi olarak, gelirimiz üzerindeki tüm vergilerden yalnızca tarafımız sorumludur.

6 Mülkiyet hakları

6.1 Tarafınıza ait olan içerikler. Tarafınıza ait olan içeriklerde, sözleşme gereğince tarafımıza vermiş olduğunuz haklar dışında herhangi bir hakkımız söz konusu değildir. Bu durum sipariş ya da ÖŞ’de belirtildiği sürece, sözleşme süresi boyunca içeriklerinizin tamamına ya da bir kısmına erişebilir, içeriğin tamamı ya da bir kısmından alıntı oluşturabilirsiniz.

6.2 ABB içerikleri. Taraflar arasındaki ilişkide, tüm fikri mülkiyet hakları da dahil olmak üzere ABB içeriklerinin tüm hakları münhasıran tarafımıza, bağlı şirketlerimize ya da lisans verenlerimize aittir ve bu şekilde kalır. Sözleşme üzerinden size tanınan haklar dışında ABB içerikleri üzerinde herhangi bir hakkınız bulunmaz.

6.3 Tarafınıza ait olan içeriklerin tarafımızca kullanımı. Biz, bağlı şirketlerimiz ve taşeronlarımız şu amaç ve faaliyetler çerçevesinde, tarafınıza ait olan içerikleri toplama, saklama, bir araya getirme, analiz etme ya da başka bir şekilde kullanma hakkına sahibiz: (i) hizmetleri ve/veya ABB yazılımını tarafınıza sağlamak ve sürdürmek; (ii) portalın, hizmetlerin ve/veya ABB yazılımının güvenliği ve/veya işleyişi ile ilgili sorunları önlemek, tespit etmek ve düzeltmek; (iii) mevcut hizmetleri, teknolojileri, ürünleri ve/veya yazılımları iyileştirmek ve geliştirmek ve yeni hizmetler, teknolojiler, ürün ve/veya yazılımlar geliştirmek.

Şüpheye mahal vermemek için: Tüm bu iyileştirme ve geliştirmelerin (bunlardan kaynaklanan tüm fikri mülkiyet hakları da dahil olmak üzere) tek sahibi tarafımız olup bunlarda size ait hakların ortaya çıkması durumunda, bu tür hakların hepsini geri alınamaz şekilde tarafımıza devretmeniz gerekir. Buna ek olarak, anonimleştirilmiş olduğu ya da gizli olmadığı sürece içeriklerinizi karşılaştırmalı değerlendirmeler için kullanma hakkına sahibiz.

6.4 Geri bildirim. Sözleşme süresi boyunca hizmetler, yazılım, portal ya da platform ile ilgili olarak tarafımıza geri bildirim yapabilir ya da öneri gönderebilirsiniz. Bağlı şirketlerimizle birlikte, söz konusu geri bildirim ve önerileri, gizli olarak işaretlenmiş olsalar bile, kısıtlama olmaksızın ve tarafınıza herhangi bir ücret ödemeden kullanma hakkına sahibiz (bkz. Kısım 14.1).

6.5 Kısıtlamalar. Ne kısmen ne de tamamen (i) (bir siparişte, işbu Kullanım Şartlarında ya da ÖŞ'de açık bir şekilde izin verilmediği sürece) ABB içeriklerini, -hangi şekilde olursa olsun-, buna üçüncü tarafça kullanım için de dahil olmak üzere, lisanslayamaz, alt lisansını veremez, satamaz, yeniden satışını gerçekleştiremez, finansal kiralamaz, aktaramaz, devredemez, dağıtamaz, gösteremez, gönderemez, ifşa edemez ya da başka bir şekilde ekonomik olarak değerlendiremez, bunları ya da bunların bir kısmını üçüncü taraflara herhangi bir şekilde sunamazsınız; (ii) ABB içeriklerini manipüle edemez ya da onaramazsınız; (iii) ABB içeriklerini kopyalayamaz, çoğaltamaz, yayınlayamaz, üzerinde tersine mühendislik yapamaz, kaynak kodunu türetmeye çalışamaz, değiştiremez, ayrıştıramaz, kaynak koda dönüştüremez ya da ABB içeriği uyarlamaları oluşturamazsınız (geçerli yasalara göre tersine mühendisliğin kısıtlanması yasak olmadığı sürece ve yalnızca bu yasalara göre); (iv) ABB içeriklerinin konseptlerini, özelliklerini ve fonksiyonlarını kopyalayamaz; (v) ödenmesi gereken ücretlerden kaçınılacak, kullanım sınırları ya da kotaları aşılacak ya da ABB içeriklerinde bulunan kullanım kısıtlama özellikleri atlanacak ya da devre dışı bırakılacak şekilde ABB içeriklerine erişemez ve bunları kullanamazsınız; (vi) ABB içerikleri için veri toplama ve çıkarma ya da ABB içerikleri veyahut diğer kullanıcılar hakkında bilgi toplama amacıyla veri madenciliği, web botu, web örümceği, otomatik araçlar ya da benzer yöntemleri kullanamaz ve/veya (vii) telif hakkıyla ilgili bildirimleri kaldırmaz, gizleyemez, değiştiremez ya da konumunu değiştiremezsiniz. ABB içeriklerinin, sözleşmede belirtildiği şekil dışında kullanımı açık ve net bir şekilde yasaktır.

7 Fikri mülkiyet ihlalleri

7.1 Savunma ve muafiyet. Size karşı üçüncü bir taraf, hizmetlerin ya da ABB yazılımının üçüncü bir tarafa ait telif haklarını, patentleri ya da ticari markaları ihlal ettiğine ilişkin bir hak talebinde bulunuyor ise (Talep")), işbu maddede belirtilen şartları karşılamanız koşuluyla tarafınızı bu talebe karşı savunur ve mahkeme tarafından yasal olarak belirlenmiş ya da bir uzlaşma bağlamında listelenmiş ödemeniz gereken tutarları karşılarız. Bunun için (i) ilgili hak talebini gecikme olmaksızın yazılı olarak ve niteliği hakkında yeterli ayrıntıyla birlikte tarafımıza bildirmeniz; (ii) önceden yazılı onayımız olmadan hak talebiyle bağlantılı olarak herhangi bir sorumluluk kabul etmemeniz, bir anlaşmaya girmemeniz ya da uzlaşmaya gitmemeniz; ve (iii) hak talebine karşı savunmayı ve talebin yerine getirilmesini üstlenmemize izin vermeniz ve bu çerçevede bizimle uygun bir şekilde işbirliği yapmanız gerekir.

7.2 Hak talebinin etkisi. Bir hak talebinin geçerli bulunması ya da makul varsayımımıza göre böyle bir olasılığın var olması durumunda, tarafınızdan herhangi bir ücret talep edilmeksizin, şu haklara sahibiz: (i) talebe konu olan ABB yazılımını ya da hizmetleri sözleşme şartlarına uygun olarak kullanmaya devam etme hakkını tarafınıza sunma ya da (ii) hak ihlalinde bulunan ABB yazılımını ya da ilgili hizmetleri, artık hak ihlali gerçekleştirmeyecek bir şekilde değiştirme ya da yenileme (değiştirilen ya da yenilenen ABB yazılımı ya da yeniden sunulan hizmetler, temelde aynı performansı ve işlevselliği sunduğu ve hizmetlerin ya da ABB yazılımının kullanımı olumsuz bir şekilde etkilenmediği sürece); ya da (iii) 7.2 (i) ve 7.2 (ii) kısımlarında belirtilen hukuk yollarının, kendi takdirimize bağlı olarak ekonomik açıdan mümkün olmadığının belirlenmiş olması durumunda, söz konusu siparişin tamamen ya da kısmen iptal edilmesi ve hak ihlaline konu olan hizmet ya da ABB yazılımı için ödemiş olduğunuz ücretlerin bir kısmının tarafınıza geri ödenmesi.

7.3 İstisnalar. Hak talebinin aşağıdaki unsurları içermesi ya da bunlarla ilgili olması durumunda bu taleple bağlantılı olarak herhangi bir yükümlülüğümüz ya da sorumluluğumuz bulunmaz: (i) tarafınıza ait içeriklerin kullanımı; (ii) hizmetlerin ve/veya yazılımın tarafınızca ya da üçüncü bir tarafça veyahut tarafınız ya da üçüncü bir tarafın talimatı üzerine değiştirilmesi; (iii) hizmetlerin ya da ABB yazılımının sözleşme şartlarına uygun olmayan kullanımı; (iv) hizmetlerin ya da yazılımın başka donanım, yazılım ya da malzemelerle birlikte kullanımı ve bu birlikte kullanımın ilgili hizmeti ya da ABB yazılımını hak talebinin konusu haline getirmiş olması; (v) güncelleme ya da yükseltme sunmuş olduğumuz bir ABB yazılımı versiyonunun kullanımı, fakat ilgili güncelleme ya da yükseltmelerin tarafınızca eksiksiz ve doğru bir şekilde gerçekleştirilmemiş ya da geç gerçekleştirilmiş olması; ya da (vi) üçüncü taraf yazılımları.

7.4 Tek ve yegane hukuk yolu. Bu 7. Kısım, herhangi bir hak talebi ya da hak ihlali iddiası veyahut üçüncü taraf fikri mülkiyet haklarının kötüye kullanılmasıyla ilgili olarak tarafınıza karşı sahip olduğumuz yegane, münhasır ve toplam sorumluluğumuzu ve tarafınızca baş vurulabilecek tek ve yegane hukuk yolunu ortaya koyar.

8 Tarafınızca verilen garanti ve tazminat

8.1 Garanti. Tarafınıza ait içeriklerin tarafımızca kullanımının ya da sözleşme kapsamında vermiş olduğunuz lisans ya da hakların, herhangi bir fikri mülkiyet hakkını ya da herhangi bir kişinin başka haklarını ihlal etmiyor olduğunu beyan ve garanti edersiniz.

8.2 Tazminat. Bu maddede belirtilen aşağıdaki durumlarla ilgili olarak ortaya çıkan tüm maliyet, hak talepleri, talepler, yükümlülükler, masraflar, hasar ya da kayıplar (makul avukatlık masrafları da dahil olmak üzere) konusunda ve karşısında ABB'yi ve bağlı şirketlerimizi, tedarikçilerimizi, lisans verenlerimizi, taşeronlarımızı, ayrıca da bizim ve onların ilgili genel müdürlerini, yöneticilerini, çalışanlarını ve temsilcilerini sorumlu tutmaz ve zararları karşılarsınız: (i) ABB içeriklerinin tarafınızca kullanımı ya da ABB içeriklerine güveniniz; (ii) tarafınıza ait içeriklerle ya da bunların sözleşme gereği tarafımızca, bağlı şirketlerimizce ve/veya tarafımızdan iş alanlarca kullanımıyla ilgili olarak üçüncü taraf haklarının ihlali; (iii) sözleşme ihlaliniz ve (iv) ilgili iddianın tarafımızca ağır ihmal veya kasıtlı kusurdan kaynaklanmaması koşuluyla yasa ihlalleri. Bu tür hak talepleri konusunda tarafınızı gecikme olmaksızın bilgilendiririz. Tarafınızca gerçekleştirilecek tazminata tabi olan tüm konularda münhasır savunma ve kontrol sahibi olma hakkımızı saklı tutuyoruz; bu durumda tarafımızı desteklemeniz ve olası itirazları öne sürmek için bizimle birlikte çalışmanız gerekmektedir. Her halükarda, önceden yazılı onayımızı almadan bu tür bir hak talebini yerine getiremezsiniz.

9 Sunduğumuz garantiler

9.1 Hizmet garantileri. Tarafımızca sunulan garantiler: (i) hizmetleri, tarafınıza ekonomik açıdan makul özen ve uygun yeterlilikle ve siparişteki tanıma ve esasa ilişkin yönlerden ÖŞ'ye uygun olarak sağlama ve sunma (ii) hizmetlerin kullanılabilirliğini sürdürmek için ekonomik olarak makul önlemleri alma; ancak bu garantinin geçerliliği, operasyonel önlemler (örneğin planlı ya da acil bakım), güvenlik önlemleri, bağlantı ya da veri iletimi kesintileri, üçüncü şahıslar tarafından gerçekleştirilen yasa dışı veya yetkisiz eylemler ya da kontrolümüzde olmayan diğer nedenlerden dolayı hizmetlerin kullanılamaması ya da geçici olarak kesintiye uğraması ile bağlantılıdır. Herhangi bir hizmetin, hizmetler için söz konusu olan bu garanti kapsamında verilmediğini öne sürmeniz durumunda, kusurdan haberdar olduktan sonraki en geç 14 gün içerisinde, yazılı olarak ve kusur hakkında detaylı bir bilgilendirmeyle kusurlu gecikmeye mahal vermeden kusuru tarafımıza bildirmeniz gerekir. Ticari olarak makul çabalarla kusuru yeniden üretebilir ve kontrol edebilecek durumdaysak, kusurun giderilmesi için ticari olarak makul çaba tarafımızca gösterilir ya da şayet kusur, hizmetlerin sağlanamamasından kaynaklanıyorsa, garanti kapsamında sağlanmayan hizmetler tarafımızca yeniden oluşturulur.

9.2 Yazılım garantileri. ABB yazılımının tarafınıza teslim edilmesinden sonra üç (3) aylık bir süre boyunca ABB yazılımının performansının, esasa ilişkin yönlerden siparişte ve/veya ÖŞ'de yer alan tanım ile tutarlı olduğunu garanti ederiz. ABB yazılımı performansının ABB yazılımı için verilen garantiye uymadığını öne sürmeniz durumunda, gecikmeye mahal vermeden ve ABB yazılımı için 9.2 numaralı kısımda ifade edilen garanti süresi dolmadan, yazılı olarak ve kusur hakkında detaylı bir bilgilendirmeyle tarafımıza bildirmeniz gerekir; ticari olarak makul çabalarla kusuru yeniden üretebilir ve kontrol edebilecek durumdaysak, belgelendirilmiş, ABB yazılımı için sunulan garantiden sapma durumlarını düzeltmek için ticari olarak makul çaba tarafımızca gösterilir ya da ya da bunlardan kaçınmak için gerekli yöntemler uygulanır. Üçüncü taraf yazılımlarla ilgili her türlü garanti, -mevcut olduğu sürece- tarafınızla ilgili yazılımın sağlayıcısı arasındaki sözleşmede belirtilir. Üçüncü taraf yazılımları için tarafımızca herhangi bir garanti sağlanmaz.

9.3 Kısıtlamalar. 9. Kısımda ifade edilen garantiler aşağıdaki durumlarda geçerli değildir: (i) ABB yazılımı, öngörülen ortamda ya da özelliği gereğince ya da sözleşmeye uygun bir şekilde kullanılmazsa; (ii) hizmetler ya da ABB yazılımı, tarafınızca ya da üçüncü taraflarca kurulmuş, uygulanmış, uyarlanmış, modifiye edilmiş, geliştirilmiş ya da değiştirilmişse; (iii) ABB yazılımının

en yeni versiyonunu kullanmıyorsanız ve sorun, yeni versiyonda giderilmiş ise; (iv) tarafınızdan, üçüncü bir taraftan ya da üçüncü taraf yazılımından kaynaklanan veyahut 16.1 numaralı kısım uyarınca mücbir sebeplerden kaynaklanan hata ya da kusurlar için; ya da (v) tarafınızca sağlanan çizim, taslak ya da spesifikasyonlardan kaynaklandığı belirlenebilen hata ya da kusurlar için. Aksi yazılı olarak kararlaştırılmadığı sürece ürün açıklamaları garanti olarak sayılmaz.

9.4 HARİÇ KILMA. İŞBU ŞARTLAR ÇERÇEVESİNDE AÇIKÇA BAŞKA BİR ŞEKİLDE KARARLAŞTIRILMADIĞI SÜRECE, ÜÇÜNCÜ TARAF ABB İÇERİKLERİNİ YA DA YAZILIMLARINI, HİZMETLERİ YA DA YAZILIMI TARAFINIZA KUSURLARA KARŞI GARANTİSİZ OLARAK, HERHANGİ BİR TEMİNAT OLMADAN, BAKIM YA DA DESTEK SERVİSİZSİZ VE SADECE VE SADECE SÖZLEŞMEDE ÖNGÖRÜLEN AMAÇ İÇİN SUNUYORUZ. SÖZLEŞMEDE AÇIKÇA BELİRTİLMEDİĞİ SÜRECE TARAFIMIZCA HERHANGİ TAAHHÜTTE BULUNULMAMAKTADIR