"myBuildings portal" için veri gizlilik açıklaması


myBuildings ve MyBUSCH-JAEGER portalları ve bunlara ait uygulamalar için veri gizlilik açıklamaları

Busch-Jaeger Elektro GmbH firması, kişisel verilerinizin korunmasını son derece ciddiye almaktadır ve geçerli kişisel verileri koruma kanunlarına bağlı kalmaktadır. Bu nedenle bu açıklama ile, kişisel verilerinizin işlenmesi ve Alman Kişisel Verileri Koruma Kanunu (EU-DSGVO no. 2016/679, bundan böyle "DS-GVO" olarak anılacaktır) uyarınca haklarınız ile ilgili size bilgi verilmektedir.

Busch-Jaeger Elektro GmbH firması, Alman ABB AG şirketinin ve dolayısıyla küresel ölçekte faaliyet gösteren ABB Grubu'nun bir üyesidir. Kişisel verilerinizin Alman ABB Grubu'na ait diğer firmalar tarafından işlenmesi gerektiğinde, bu verilerle ilgili ABB AG firmasının veri gizliliği açıklamaları geçerlidir. Bu açıklamalara https://new.abb.com/privacy-policy/ veya https://new.abb.com/privacy-notice/ adreslerinden ulaşabilirsiniz.


Geçerlilik alanı ve üçüncü taraflara ait web sitelerinin bağlantıları

Bu veri gizlilik açıklamaları, web tabanlı ve kayıt zorunluluğu bulunan myBuildings/myBUSCH-JAEGER portallarının (bundan böyle genel açıklama amaçlı "Portal" veya "Portallar" olarak anılacaktır) kullanımını, bina otomasyon sistemi ürünlerinin ve dolayısıyla buna bağlı BT hizmetleri, bina yönetim hizmetleri ve işlevleri gibi servislerin ve hizmetlerin (bundan böyle "Hizmetler" olarak anılacaktır) kullanımını, bina otomasyon ürünlerini, bu ürünlere yönelik olarak platformları kullanım koşulları ve diğer sözleşme koşulları hükümlerince kullanımınıza sunduğumuz ilgili uygulama yazılımlarını, masaüstü ve mobil uygulamalarını (bundan böyle "Uygulamalar" olarak anılacaktır) esas almaktadır. Bu veri gizlilik açıklamaları, başvurunuz üzere görev alacak servis sağlayıcıları portallarımıza eklemenize veya kullanıcı hesabınıza erişmesine olanak sunan ProService Portal uygulaması için de geçerlidir.

Busch-Jaeger Elektro GmbH firmasının başka web sitelerini ziyaret ettiğinizde, myBuildings/myBUSCH-JAEGER Portal ile ilişkisi bulunmayan ve işlenmesi ile ilgili web sitelerine yönelik veri gizlilik açıklamalarımızın geçerli olduğu kişisel verileriniz de kullanılabilir. Bu gizlilik açıklamalarına https://www.busch-jaeger.de/datenschutz adresinden ulaşabilirsiniz.

Sizi en iyi şekilde bilgilendirmek için, sayfalarımızda üçüncü tarafların (örn. bina otomasyonu ürünlerinin kullanımı bağlamındaki iş partnerlerimiz) sayfalarına referans veren bağlantıların bulunduğunu unutmayın. Bunlar, diğer sağlayıcıların Web siteleri olduklarından, söz konusu sayfaların içerikleri üzerinde ve web sayfasını ziyaretiniz kapsamında işlenen veriler ile ilgili herhangi bir etkimiz bulunmamaktadır, zira bu sayfaların içeriklerinden sadece ilgili sağlayıcı sorumludur. Dolayısıyla, bu veri gizliliği açıklaması, üçüncü tarafların bağlantısı verilen web siteleri için geçerli değildir.


Kişisel verileriniz

Firmamız tarafından kullanıcılarımızın kişisel verileri, sadece işlevsel durumda bulunan bir web sitesinin sunulması, kullanıcının portallara kaydolması, bu kapsamdaki hizmetleri yerine getirmemiz ve uygulamaların kullanılması için gerekli olduğu sürece işlenmektedir.


Kişisel verilerinizin yetkilisi

Portallarımız ve bunlara ait uygulamalar ile ilgili hizmetler, Busch-Jaeger Elektro GmbH, Freisenbergstraße 2, D-58513 Lüdenscheid, Almanya Federal Cumhuriyeti (bundan böyle "BJE", "biz" veya "firmamız" olarak da anılacaktır) firması tarafından yerine getirilmektedir. Bu firma, DS-GVO yasası Madde 4 No. 7 uyarınca kişisel verilerinizin "yetkilisi" konumundadır. Bu firma, kişisel verilerinizin bu veri gizlilik açıklamalarına uygun şekilde nasıl kullanıldığını kontrol etmektedir.

Veri gizliliği yetkilimize aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:

ABB AG Konzerndatenschutzbeauftragter Kallstadter Str. 1 68309 Mannheim privacy@abb.com


Hangi kişisel veriler toplanıyor ve bu veriler nasıl kullanılıyor?

Aşağıda, portalların ve bunlara bağlı servisler ile uygulamaların kullanımı ve bunlara kaydolunması kapsamında, kişisel verilerin çeşitli işleme alanları anlatılmaktadır. Maddeler:

1. Portala kaydolma (kullanıcı hesabı açma)

1.1. Veri işlemenin tanımı ve kapsamı, verileri üçüncü şahıslara iletme

Portala kaydolmak için internet bağlantısı gereklidir. İlgili web sitesi açıldığında, aşağıdaki kişisel veriler işlenmektedir:

Portal hizmetlerini kullanmak ve firmamıza veya üçüncü şahıslara ait bina otomasyon ürününü ya da cihazı portal üzerinden tesisatınıza veya bina kontrol sistemine bağlayabilmeniz için, tesisatınıza sadece sizin veya yetki verdiğiniz kişilerin erişim sağladığından emin olmak amacıyla portala kaydolunması ve kullanıcı hesabı oluşturulması gerekmektedir. Kayıt işlemi sadece portaldan yapılabilmektedir. Bina kontrol ürünlerinin ve cihazlarının portala bağlantısı, erişim güvenliği oluşturmak amacıyla kullanıcının ilgili uygulamada veya web arayüzünde kullanıcı adı ve parola kullanarak oturum açması koşuluyla gerçekleştirilmektedir (sertifika tabanlı kimlik doğrulama). Bu süreçte kayıt için gerekli olan kişisel verilerinizi işliyoruz. Özellikle:

Ayrıca kayıt sırasında portal ile bağlantı kuran cihazın IP adresi, bağlantının ve oluşturulan kaydın tarihi ve saati de kayıt altına alınmaktadır.

E-posta adresinizi girdikten sonra, adresi onaylamanız için size bir onay e-postası gönderilmektedir. Bu şekilde, verilen e-posta adresine erişim sağladığınızı tespit etmiş oluyoruz. Parola açık metin formatında değil, Hash değeri olarak kaydedilmektedir.

Kayıt ile ilgili veriler, üçüncü şahıslara aktarılmamaktadır.

1.2. Verilerin işlenmesinin amacı ve yasal dayanak

Kullanıcı kaydının oluşturulması veya kullanıcı hesabı açılması, kimlik tespiti için gereklidir ve portal, bina otomasyon ürünleri ve cihazlar ile ilgili uygulamaların, hizmetlerin ve servislerin kullanımı için ön koşuldur ve sözleşme öncesi önlemlerin hayata geçirilmesinin yanı sıra kullanıcı olarak taraf olduğunuz sözleşmeye ait hükümlerin uygulanması amacını taşımaktadır.

Verilerin işlenmesinde DS-GVO yasası Madde 6 Paragraf 1b yasal dayanak teşkil etmektedir.

1.3. Verileri kaydetme süresi

Tarafımıza ilettiğiniz veriler, kayıt işlemleri kapsamında sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesi, sözleşme hazırlanması veya sözleşme öncesi önlemlerin uygulanması amacıyla firmamız tarafından kaydedilmekte ve kullanılmaktadır. Sözleşme süresi dolduktan veya kullanıcı hesabınızı sildikten sonra, verileriniz vergi ve ticaret hukukunun öngördüğü süreler boyunca kayıt altında tutulmakta ve verilerinizin kullanılmasına devam etme onayı vermediğiniz takdirde bu süreler dolduktan sonra silinmektedir.

1.4. Veri işlemeyi sonlandırma ve verileri sildirme veya düzelttirme

Kullanıcı olarak kullanıcı hesabınızı her zaman silme olanağınız bulunmaktadır. Kayıt sırasında kaydedilen verilerinizi de her zaman düzelttirebilirsiniz. Veriler sözleşme hükümlerini yerine getirmek veya sözleşme öncesi önlemleri uygulamak için gerekli olduğunda, verilerinizin zamanından önce silinmesi, sadece vergi ve ticaret hukukunun öngördüğü süreler başta olmak üzere verilerin silinmesi açısından yasal veya sözleşmeden doğan yükümlülükler mevcut olmadığı takdirde mümkündür. Bu durumda verileriniz, fatura ile ilgili konuların açıklığa kavuşturulması ve verilerin yasal saklama süreleri kapsamında arşivlenmektedir.

2. Portalda oturum açma, kurulum, hizmet ve servislerin kullanımı

2.1. Veri işlemenin tanımı ve kapsamı, verileri üçüncü şahıslara iletme

2.1.1. Portalda WLAN veya uzaktan erişim ile oturum açma

Portalda oturum açma sırasında, 1. maddede belirtilen ve kayıt sırasında toplanan verilerin yanı sıra kullanıcının aşağıdaki kişisel verileri işlenmektedir:

İlgili portal için internet bağlantısı gereklidir. Web sitesi veya uygulama üzerinden giriş yaparsanız cihazınızın portala bağlanması gerekir. WLAN üzerinden erişim durumunda WLAN durumunuz iletişir (WLAN bağlantı bilgisi). Uzaktan erişim veya uzaktan bağlantı durumunda, bağlantı kurulan cihazın IP adresinin ve bağlantı kurma ve sonlandırma saatinin yanı sıra bağlantı kurulan cihazın, etkinleştirilen bina otomasyon ürünlerinin veya önceden bağlantı kurmuş cihazın kimlik sertifikası da kayıt altına alınmaktadır. Bu bilgiler, internet bağlantısına alternatif ağ bağlantıları olan mobil ağlar veya kablosuz ağlar (Bluetooth) kullandığınızda da işlenmektedir.

Uygulamaların kullanımında, kurulum sonrasındaki varsayılan fabrika ayarlarında veya müşteri yapılandırması sonrasında, ilgili cihaza gönderilen ve bir kullanıcı hesabına atanan anlık bildirimler kullanılmaktadır (bunun için bkz. 2.1.3. (3)).

Bu veriler Cloud sistemimize kaydedilmekte ve kullanıcı hesabınıza atanmaktadır.

Müşteri portalda veya uygulamada verilerin iletildiği harici servis sağlayıcıların (üçüncü şahıslar) servislerine (örn. sesli hizmetler) bağlantı kurmadığı sürece, oturum açma sırasında veriler üçüncü şahıslara iletilmemektedir. Bununla ilgili ayrıntılı bilgiler, Madde 2.1.3 ve devamında yer almaktadır.

2.1.2. Hizmetlerin kullanımı ve bina otomasyon ürünlerinin bağlanması (sözleşmenin uygulanması)

Portalda oturum açtığınızda ve bina otomasyon ürünleri ile ilgili firmamızdan veya Alman ABB AG Grubu'na ait diğer firmaların birinden hizmet aldığınız takdirde (örn. Busch-Jaeger bina otomasyon ürünleri için kurulum hizmetleri), talep edilen bu hizmetlerin uygulanması için ek kişisel veriler işlenmektedir. Bu veriler arasında adres (cadde, şehir, ülke), hizmetlere/ürünlere ilişkin bilgiler, fatura adresi, duruma göre farklı bir teslimat adresi ve ücretli hizmetlerde/servislerde ödeme bilgileri (örn. kredi kartı, PayPal hesabı veya anlık havale bilgileri) yer almaktadır.

Bu durumda verileriniz, ödeme işleminin gerçekleştirilmesi için seçtiğiniz ödeme hizmeti sağlayıcısına iletilmektedir. Firmamızın ödeme hizmeti sağlayıcıları sonraki bölümde yer almaktadır. Bunun dışında, sözleşmenin uygulanması kapsamındaki hizmet ve servisleri yerine getirmek için, firmamız tarafından harici hizmet sağlayıcılar görevlendirilmektedir. Bunlar da aynı şekilde sonraki bölümde yer almaktadır.

Ayrıca firma içi iş yönetimi veya firma içi hizmetlerin uygulanması için veri iletimi gerekli olduğu takdirde, ABB AG Grubu dahilinde veri iletimi gerçekleştirilmektedir (örn. portalda aldığınız hizmetlerin veya bina otomasyon ürünlerinin merkezi olarak hesaplanması ve müşteri verilerinin merkezi şekilde yönetilmesi).

Verileriniz Cloud sistemimize kaydedilmekte ve kullanıcı hesabınıza atanmaktadır.

2.1.3. Müşteri tarafından portala harici hizmet sağlayıcılarının hizmetlerinin ve cihazlarının eklenmesi

(1) Genel

Bina otomasyon ürünlerinin ve firmamıza (örn. Busch-Jaeger free@home System Access Point) veya üçüncü şahıslara ait hizmetlerin bağlantısı ve kurulum sırasında bağladığınız cihazlar (örn. ısı ayar üniteleri, hareket dedektörleri, düğmeler, kameralar) ile portaldaki veya uygulamalardaki kullanıcı hesabınız üzerinden iletişim kurulması için; bu cihazları, servisleri ve hizmetleri bir kullanıcı hesabı üzerinden bağlayacağınızı göz önünde bulundurursak ek verilerin işlenmesi gerekebilir. Bu durumda, portala hangi cihazları, hizmetleri ve servisleri bağlayacağınıza siz karar verirsiniz ve erişim yetkilerini siz belirlersiniz. Firmamız, belirli fonksiyonlara olanak sağlayan arabirimler sunmaktadır (örn. sesli kontrol).

Özellikle uygulamaların kullanımı, hizmetlerin veya işlevlerin sunulması söz konusu olduğunda bağlantı oluşturmanız veya etkinleştirmeniz ve mobil cihaz için gerekli erişim yetkileri vermeniz gerekmektedir (örn. WLAN erişimi, mobil bağlantı, kamera, dosyalar).

Bağlantı yapılandırma, yetki verme ve bunlara bağlı olarak firmamız tarafından verilerin işlenmesi ve verilerin üçüncü şahıslara iletilmesi konusunda sorumluluk tamamen size aittir.

Üçüncü taraf hizmet sağlayıcılara ait cihazların bağlanması durumunda, sistemler arasında veri alışverişi yapılabilmesi için ek olarak bir portala kaydolmanız ve portal bağlantısını ayarlamanız gerekebilir. Bu nedenle, bilgi alışverişinin mümkün olabilmesi için hizmet sağlayıcısına bağlı olarak bağlantı sırasında cihaz sağlayıcısının bulut sistemine portal erişim bilgilerini girerek veya tam tersine hizmet sağlayıcı portalına giriş bilgilerinizi girerek doğrulama yapmanız gerekebilir. Bu bilgi alışverişi doğrultusunda, ürün değerlerinin doğru görüntülenmesi veya cihaz sağlayıcısına iletilmesi için, oda sıcaklığının firmamız ile cihaz sağlayıcı platformu arasında paylaşılması gibi kişisel verilerin iletilmesi söz konusu olabilir.

Bağlantıyı cihazınızın ayarlarından veya kullanıcı hesabından her zaman devre dışı bırakabilirsiniz.

Onayınız alınarak ve veri gizlilik açıklamaları doğrultusunda bu şekilde toplanan veriler, bulut sistemimize kaydedilmekte ve kullanıcı hesabınıza atanmaktadır.

(2) Portal hizmetlerinden ve işlevlerinden yararlanma

Bina güvenliği sistemlerinin işlev kapsamına, yapılandırma ayarlarınıza, bağlı bulunan hizmetlere ve bina otomasyon ürünlerine bağlı olarak, firmamız tarafından portalda özellikle aşağıdaki veriler işlenmektedir:

Bu şekilde toplanan veriler Cloud sistemimize kaydedilmekte ve kullanıcı hesabınıza atanmaktadır.

(3) Ek hizmetlerin kullanılması

Ek hizmetlerin, SMS mesajlarının, anlık bildirimlerin ve e-postaların kullanılması durumunda, bağlantı kurulan cihaza ait IP adresinin kaydedilmesine ek olarak onayınız doğrultusunda (ve hizmete bağlı olarak) aşağıdaki veriler işlenmektedir:

Uzaktan ek hizmetlerin kullanılması durumunda, sisteme gelen işlemler/komutlar (örn. ışık ve ısıtma ayarı) için, ek olarak sizin uyguladığınız işlemler ve kontrol cihazlarınızın işlem veri noktaları da kaydedilmektedir. Ayrıca oluşturduğunuz kullanım sayfaları ("Görünümler") ve cihazlarınızın işlem veri noktaları da tarafımızca kaydedilmektedir. Kaydedilen veriler, giriş ekranlarından elde edilmektedir.

Ek hizmetleri cihazınızın ayarlarından veya kullanıcı hesabından her zaman devre dışı bırakabilirsiniz.

Bu şekilde toplanan veriler, onayınız alındıktan sonra Cloud sistemimize kaydedilmekte ve kullanıcı hesabınıza atanmaktadır.

(4) Sesli hizmetlerin kullanılması (üçüncü taraf hizmet sağlayıcılar)

Cihazlarınızda veya bina otomasyon ürünlerinde sesli kontrol sistemini kullandığınızda, üçüncü taraf hizmet sağlayıcıların sesli hizmetlerini kullanma sırasında (örn. Amazon Alexa ~~veya Google Home~~ veya Google Assistant), bu hizmetin portallar üzerinden entegre edilmesi veya bağlanması durumunda, yapılandırma ayarlarınız esas alınarak cihazların kontrolüne yönelik ilgili cihaz sağlayıcılara ve ilgili hizmet sağlayıcılara amacına uygun şekilde aşağıdaki veriler iletilmektedir:

Veriler, hizmet sağlayıcılara onayınız alındıktan sonra ve bu veri gizlilik açıklamaları doğrultusunda iletilmektedir. Veri gizliliği ile ilgili ayrıntılı bilgiler, veri işlemeden yasal olarak sorumlu hizmet sağlayıcıdan alabilirsiniz. İlgili hizmet sağlayıcının veri gizlilik hükümleri üzerinde herhangi bir etkimiz bulunmamaktadır. Bu durum, hizmet sağlayıcıya bağlı olarak AB/AEA üyesi olmayan ülkelere veri iletimini de kapsamaktadır (örn. Google'ın ABD'deki sunucularına).

(5) Installer-Portal üzerinden kullanıcı hesabınıza erişim

Harici bir hizmet sağlayıcıya, üçüncü şahıslara (örn. kurulum firmaları) ve tarafımıza (örn. ABB firmalarımızın biri aracığıyla destek talebinde bulunarak) kullanıcı hesabınıza erişim izni verdiğiniz takdirde, ilgili kişi/kurum, onayınız alındıktan sonra erişim ve giriş kontrolü amacıyla Installer-Portal üzerinden yetkili yönetici olarak oturum açılabilir. İlgili hizmet sağlayıcısı, yapılandırma ayarlarınızı esas alarak bu amaç doğrultusunda aşağıdaki verilere ulaşır:

Harici hizmet sağlayıcılara veya üçüncü şahıslara yetki verdiğiniz takdirde, erişim ve giriş yetkileri verdiğiniz ve veri işlemeden yasal olarak sorumlu olan hizmet sağlayıcıdan size veri gizliliği ile ilgili ayrıntılı bilgiler gönderilir. İlgili hizmet sağlayıcının veri gizlilik hükümleri üzerinde herhangi bir etkimiz bulunmamaktadır.

2.1.4. Fotoğraf ve videoların görüntülenmesi için kamera fonksiyonlarının kullanılması

Uzaktan erişim (örn. uygulama üzerinden) cihazların kamera fonksiyonunu (örn. ABB-Welcome kapı iletişim sistemi), görüntü verilerini portallarımıza kaydetmek amacıyla portal ile birlikte kullandığınız ve bu hizmetleri entegre ettiğiniz takdirde, verdiğiniz erişim bilgileri (e-posta adresi ve parola) portala kaydedilir.

Onayınız alınarak ve veri gizlilik açıklamaları doğrultusunda bu şekilde toplanan veriler, toplandıktan sonra duruma göre bulut sistemimize kaydedilmekte ve kullanıcı hesabınıza atanmaktadır. Verilerin başkalarına iletilmesini cihazınızın ayarlarından veya kullanıcı hesabından her zaman devre dışı bırakabilirsiniz.

Bu durumda bu veriler, Alman ABB AG Grubu haricindeki üçüncü şahıslara iletilmez.

2.1.5. Özel kullanıcı profillerinin oluşturulması (öneri fonksiyonu)

Cihazların veya bina kontrol sistemlerinin en iyi şekilde kullanılması için enerji optimizasyonu veya konfor fonksiyonlarına yönelik olarak öneri özellikleri sunduğumuz ve siz de bu gelişmiş özellikler ile portal hizmetlerini etkinleştirdiğiniz takdirde, bu hizmetlerin yerine getirilmesi için ilgili free@home sistemlerine, kullanıcının takma ad ile kaydedilen cihaz, tüketim ve kullanım verilerine sınırlı şekilde ulaşmamız, bu verileri analiz etmemiz ve spesifik bir kullanıcı profili oluşturmamız gerekebilir. Bu durumda kullanıcı ayrıca bilgilendirilir ve bu veri gizlilik açıklamaları doğrultusunda kullanılan kişisel verilerin işlenmesi için onayı alınır.

Onayınız alınarak toplanan veriler Cloud sistemimize kaydedilmekte ve kullanıcı hesabınıza atanmaktadır.

Bu durumda bu veriler, Alman ABB AG Grubu haricindeki üçüncü şahıslara iletilmez.

2.1.6. Kullanıcı verilerinin teknik iyileştirmeler için analiz edilmesi

Firmamız tarafından kayıt, oturum açma, hizmet ve servislerimizin kullanımı kapsamında ve cihazların veya bina otomasyon ürünlerinin yapılandırmaları üzerinden elde edilen veriler, arızasız ve kullanıcı dostu ürünler tasarlamak amacıyla teknik arızaların ve yazılım hatalarının tespit edilmesi için işlenmektedir. Bu kapsamda tarafımıza iletilen bilgiler arasında aşağıdakiler yer almaktadır:

Bu şekilde toplanan veriler Cloud sistemimize kaydedilmekte ve kullanıcı hesabınıza atanmaktadır.

Kullanım hareketlerinizin analizi, her zaman anonim şekilde gerçekleştirilmektedir. Kullanıcı tarafından seçilen gelişmiş işlevlerin ve portal hizmetlerinin yerine getirilmesi için gerekli olmadığı sürece, kullanıcı istatistikleri diğer kişisel veriler ile bir araya getirilmemektedir.

Bu durumda bu veriler, Alman ABB AG Grubu haricindeki üçüncü şahıslara iletilmez.

2.2 Verileri işlemenin amacı ve yasal dayanak

myBuildings portalındaki işlev ve hizmetlerin kullanılması, bina otomasyon ürünlerinin ve bina kontrol sistemlerinin bağlanması için oturum açma sırasında ve uygulamalar üzerinden elde edilen veriler, servis ve hizmetlerimizi yerine getirebilmek, hizmetlerimizi iyileştirmek, anonim istatistikler elde etmek ve sözleşme hükümlerine (özellikle sözleşmeye uygun kullanım ve portalların robotlar tarafından kullanılmasının yasak olması) uyulduğunu kontrol etmek amacıyla firmamız için gerekli verilerdir.

Bu veriler, kullanıcı olarak taraf olduğunuz sözleşmenin yerine getirilmesini, yönetilmesini ve meşru menfaatlerimiz doğrultusunda sözleşme öncesi önlemlerin uygulanmasını sağlamaktadır. Verilerin işlenmesinde DS-GVO yasası Madde 6 Paragraf 1b ve DS-GVO yasası Madde 6 Paragraf 1f yasal dayanak teşkil etmektedir.

Kullanıcı hesabınıza ve bu hesaba bağlı cihazlara ve hizmetlere ev ağınız dışında erişim sağladığınız takdirde, cihazınız ile portalımız arasında güvenli bir iletişim kurulması gerekmektedir. Bu durumda veriler, kullanıcı hesabına yasal bir erişimin söz konusu olduğunu kontrol etmek ve ilgili portalın hizmetleri, bina otomasyon ürünleri ve bina kontrol sistemlerinin doğrulanmasının yanı sıra sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesi için gerekli ve onay verdiğiniz şekilde işlenmektedir. Sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesi için veri işleme söz konusu olduğunda, DS-GVO yasası Madde 6 Paragraf 1a (onay) veya DS-GVO yasası Madde 6 Paragraf 1b (sözleşmenin uygulanması) yasal dayanak teşkil etmektedir.

Bunun dışında kişisel verileriniz, portalımız ve uygulamaları kapsamındaki hizmet ve servislerimizi iyileştirmek için kullanım koşullarının ve sözleşmelerin kapsamı dışında da firmamız tarafından işlenmektedir. Ayrıca kişisel verileriniz, portalımızın içeriğine olan genel ilgiyi değerlendirmek, içeriği ihtiyaca yönelik şekilde tasarlamak, portföyümüzdeki güncel ürün ve hizmetlerin reklamlarını kullanıcı odaklı yapmak, kullanıcılara kullanım önerileri sunmak ve cihazları denetlemek amacıyla kullanıcı profili oluşturma kapsamında anonim olarak firmamız tarafından kullanılmaktadır. Kullanıcı hareketlerini değerlendirme kapsamında takma adlı kullanıcı profilleri oluşturmak, kullanmak ve takma ad ile denetlemek için DS-GVO yasası Madde 6 Paragraf 1b (sözleşmenin uygulanması) ve DS-GVO yasası Madde 6 Paragraf 1f (kullanıcı dostu tasarım oluşturmak için meşru menfaatlerimiz) yasal dayanak teşkil etmektedir.

ABB AG Grubu bünyesi dahilinde veri iletimi söz konusu olduğunda, şirket içi yönetim ve şirket içi hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla portal kullanımında kişisel verilerin işlenmesindeki meşru menfaatlerimiz ve DS-GVO yasası Madde 6 Paragraf 1f yasal dayanak teşkil etmektedir.

Kullanıcı portalın gelişmiş özelliklerini ve hizmetlerini ve üçüncü şahısların hizmetlerini yapılandırma ayarları ile etkinleştirdiği, cihaz bağlantısı kurduğu, SMS, anlık bildirim vs. işlevlerini etkinleştirdiği, sesli kontrol için bileşenleri ve kamera fonksiyonlarını entegre edip bunlar için onay verdiği takdirde, DS-GVO yasası Madde 6 Paragraf 1a (onay) yasal dayanak teşkil etmektedir.

Tüm bunların dışında verilerin işlenmesi, yasal yükümlülükler (DS-GVO yasası Madde 6 Paragraf 1c) çerçevesinde veya kamu yararına yönelik görevlerin yerine getirilmesi için (DS-GVO yasası Madde 6 Paragraf 1e), vergi kontrol ve beyan yükümlülüklerimiz, resmi kontroller kapsamında iş birliği yükümlülükleri ve yasal saklama sürelerine uyulması vs. gibi hususlarda yasal olarak mümkün olabilir. Ayrıca kanıt toplamak, cezai işlem uygulamak veya medeni hukuk kapsamında dava açmak için kişisel verilerin resmi ve yasal mercilere ibraz edilmesi gerekli olabilmektedir.

2.3. Verileri kaydetme süresi

Esas itibariyle veriler, sadece hizmet ve servislerimizi sunmak, sözleşme hükümlerini yerine getirmek, sözleşmeyi uygulamak veya sözleşme öncesi önlemlerin hayata geçirilmesi için gerekli olduğu sürece kayıt altında tutulmaktadır.

Kullanıcı, cihazların bağlanması veya hizmetlerin yapılandırılması kapsamındaki verileri kullanıcı hesabından yönetebilir ve duruma göre kendisi silebilir (örn. gereksiz kamera görüntüleri). Aynı şekilde kullanıcı, cihaz bağlantılarını veya hizmetlerin tümünü sonlandırabilir. Bu durumda bina kontrol sistemine ait kayıtlı veriler, firmamız tarafından sonraki otuz (30) gün içinde silinir.

Sözleşme süresi dolduktan veya kullanıcı hesabınızı sildikten sonra, verileriniz vergi ve ticaret hukukunun öngördüğü süreler boyunca kayıt altında tutulmakta ve verilerinizin kullanılmasına devam etme onayı vermediğiniz takdirde bu süreler dolduktan sonra silinmektedir.

2.4. Bazı verilerin işlenmesine itiraz etme ve sonlandırma olanakları, verileri sildirme ve düzelttirme

Üçüncü şahıslara ait bina otomasyon ürünlerinin, cihazların veya (ek) hizmetlerin portal ile olan bağlantısını, yapılandırma değişikliği yaparak kaldırabilirsiniz. Kullanıcı, bu verileri kullanıcı hesabından yönetebilir ve gerekirse kendisi silebilir (örn. gereksiz kamera görüntüleri). Aynı şekilde kullanıcı, cihaz bağlantılarını veya hizmetlerin tümünü sonlandırabilir. Bu durumda bina otomasyon ürünlerine ait kayıtlı veriler, firmamız tarafından hemen silinir.

Kullanıcının bazı verilerin kullanılmasına itiraz etme hakkı bulunduğu takdirde (örn. kullanıcı hareketlerinin takma ad ile analiz edilmesi), bunun için https://my.privacy.abb.com/an adresinden firmamıza veya yayın hakları bölümündeki iletişim adreslerine başvurabilir.

Veriler sözleşme hükümlerini yerine getirmek veya sözleşme öncesi önlemleri uygulamak için gerekli olduğunda, verilerinizin zamanından önce silinmesi, sadece vergi ve ticaret hukukunun öngördüğü süreler başta olmak üzere verilerin silinmesi açısından yasal veya sözleşmeden doğan yükümlülükler mevcut olmadığı takdirde mümkündür.

2.5. Veri gizliliği ile ilgili verilen yasal onayların iptal edilmesi

Verdiğiniz herhangi bir onayı, geleceğe dönük olacak şekilde her zaman iptal edebilirsiniz (ayrıca bkz. Haklarınız bölümü). Sözgelimi kullanıcı portalın gelişmiş özelliklerini ve hizmetlerini ve üçüncü şahısların hizmetlerini yapılandırma ayarları ile etkinleştirdiği, cihaz bağlantısı kurduğu, SMS, anlık bildirim vs. işlevlerini etkinleştirdiği, sesli kontrol için bileşenleri ve kamera fonksiyonlarını entegre ettiği takdirde, ilgili portaldaki kullanıcı hesabından tüm bunları her zaman devre dışı bırakabilir. Kullanıcı portalda bu işleme özel düğmeyi (genellikle bir buton) kullanabilir ve böylelikle verdiği onayı iptal ettiğini beyan etmiş olur. Bunun haricinde, onay iptali üçün düğme bulunmadığı takdirde, kullanıcı https://my.privacy.abb.com/ adresinden firmamıza veya yayın hakları bölümündeki iletişim adreslerine başvurabilir ve iptal beyanında bulunabilir.

Üçüncü tarafların hizmetleri entegre edildiği ve özellikle Installer-Portal üzerinden erişim yetkileri verildiği takdirde, kullanıcı cihazından veya mobil cihazından ve/veya bina kontrol sisteminden veri iletimini engelleyebilir ve ayar değişikliği yaparak yetkiyi durdurabilir ve bu sayede onayını iptal edebilir.

Veri işleme onayının iptal edilmesi nedeniyle, özellikle üçüncü taraf hizmet sağlayıcıların bazı işlevlerinin, hizmetlerinin, bina otomasyon ürünlerinin ve cihazlarının artık kullanılamayacağı da unutulmamalıdır.

3. Bulut sistemi yedekleme fonksiyonlarının kullanılması

3.1. Veri işlemenin tanımı, kapsamı ve verilerin üçüncü şahıslara iletilmesi

Portal kullanıcısı olarak yedekleme servisimizi kullandığınız takdirde, veriler barındırma hizmet sağlayıcımız olan Microsoft Corporation'ın bulut sistemine kaydedilmekte ve yedeklenmektedir (Azure Avrupa şubesi, Kuzey). Yedekleme sırasında aşağıdaki veriler kaydedilmektedir:

Bu durumda bu veriler, Alman ABB AG Grubu haricindeki üçüncü şahıslara iletilmez.

3.2 Verileri işlemenin amacı ve yasal dayanak

Yedekleme servisi (sözleşmede yer alan hizmet) sunulur