Privacyverklaring voor "MyBuildings portal"


Busch-Jaeger Elektro GmbH hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en houdt zich aan de geldende privacywetgeving. Daarom informeren wij u hierbij over de verwerking van uw persoonsgegevens en over uw rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU-AVG Nr. 2016/679, in het vervolg ‘AVG’ genoemd).


Uw persoonsgegevens

Deze privacyverklaring betreft persoonsgegevens die u als gebruiker van onlinediensten van het MyBuildings portal (hieronder ook in het algemeen ‘MyBuildings portal’ genoemd) aan ons beschikbaar stelt voor het gebruik van het MyBuildings portal in het kader van de gebruiksvoorwaarden.


Verantwoordelijke voor uw persoonsgegevens

Busch-Jaeger Elektro GmbH, Freisenbergerstraße 2, D-58513 Lüdenscheid, Bondsrepubliek Duitsland (in het vervolg ook ‘BJE’, ‘wij’ of ‘ons’ genoemd) is de zogenaamde ‘verwerkingsverantwoordelijke’ voor uw persoonsgegevens in de zin van artikel 4 lid 7 van AVG. Deze onderneming controleert op welke wijze uw persoonsgegevens conform deze privacyverklaring worden gebruikt.

U bereikt onze functionaris voor gegevensbescherming op het volgende adres:

ABB AG
Christian Ley
Concernfunctionaris voor gegevensbescherming
ABB Deutschland
Kallstadter Str. 1
68309 Mannheim
christian.ley@de.abb.com


Welk type persoonsgegevens hebben wij van u nodig?

Wanneer u ons MyBuildings portal gebruikt, verwerken wij alleen persoonsgegevens die wij van u ontvangen wanneer u zich aanmelding voor MyBuildings, zoals inloggegevens, contactgegevens (waaronder naam, e-mail, gebruikersnaam, wachtwoord, land, taal en type klant) of gegevens die zijn toegevoegd in verband met de gebruikte diensten, zoals bankgegevens, postadres, creditcardgegevens en gegevens over apparaten die aan uw gebruikersaccount zijn toegewezen. U kunt ook mobiele apps rechtstreeks downloaden naar uw mobiele apparaat en deze verbinden met de onlinediensten van het MyBuilding portal. In deze gevallen worden alleen de volgende persoonsgegevens via of op het MyBuildings portal verwerkt:

Als u een gebruikersaccount op het portaal maakt, verzamelen wij mogelijk de volgende persoonsgegevens:

Als u de toegang op afstand tot het portaal wilt gebruiken, verzamelen wij mogelijk persoonsgegevens en informatie over de apparaten (mobiele toestellen en systeemcomponent waarmee een internetverbinding wordt gemaakt) die u met MyBuildings wilt verbinden, bijvoorbeeld:

Als u ABB-free@home®-klant wilt worden, kunt u een betaald maandabonnement voor toegang op afstand afsluiten. Als u zich geabonneerd heeft op de toegang op afstand tot de ABB-free@home®, verzamelen wij mogelijk extra de volgende persoonsgegevens:

Verder gebruik van uw persoonsgegevens op het MyBuildings portal

Tijdens elk gebruik van het MyBuilding portal worden gebeurtenissen geregistreerd, zoals welke gebruiker of welk apparaat het systeem heeft bezocht, wanneer en voor hoe lang, of welke diensten werden gebruikt. Deze gegevens worden ook in de vorm van een geschiedenis aan u beschikbaar gesteld. De bewaartijd voor deze gebeurtenissen bedraagt drie maanden. Daarnaast gebruiken we uw gegevens uitsluitend geanonimiseerd voor statische doeleinden.

Inloggegevens voor het MyBuildings portal

Als u het MyBuildings portal op onze website in uw browser opent, geeft uw browser om technische reden automatisch gegevens door aan onze webserver. Het gaat hierbij onder andere om de datum en de tijd waarop u de website opent, de URL van de gelinkte website, het opgeroepen bestand, de hoeveelheid verstuurde gegevens, browsertype en -versie, besturingssysteem en uw IP-adres. De gegevens worden voor statistieke doeleinden geëvalueerd en daarna weer gewist.

Gebruik van externe links

Om u optimaal te informeren, vindt u op onze website links naar websites van derden. Het gaat hierbij om websites van andere aanbieders. Op de inhoud hiervan kunnen wij geen enkele invloed uitoefenen. Voor deze inhoud is uitsluitend de betreffende aanbieder verantwoordelijk. Daarom geldt deze privacyverklaring niet voor de via de links gekoppelde websites van derden.


Waarom hebben wij uw persoonsgegevens nodig?

Wij verwerken uw persoonsgegevens om u technisch in staat te stellen de diensten en functies van het portaal te gebruiken, om indien dat nodig is uw identiteit vast te stellen, om gebruikers te authentiseren en om eventuele gerechtelijke aanspraken te kunnen vorderen, geldend te maken of ons hiertegen te verweren en om fraude of soortgelijk gedrag zoals bijvoorbeeld aanvallen op onze IT-infrastructuur te voorkomen. Wanneer u het MyBuildings portal gebruikt, moet u de persoonsgegevens die nodig zijn voor aanmelding en de technische functionaliteit van het portaal opgeven, die nodig zijn om te voldoen aan de gebruiksvoorwaarden van het MyBuildings portal of die wij wettelijk verplicht zijn te verzamelen. Zonder deze persoonsgegevens kunnen wij u de diensten van het MyBuildings portal niet leveren volgens de gebruiksvoorwaarden.


Wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU en andere relevante privacywetten, in het bijzonder op grond van de volgende wettelijke rechtmatigheidsgronden:

 1. Om contractuele verplichtingen na te komen (overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG: de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op de nakoming van onze contractuele verplichtingen in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden, d.w.z. de licentieovereenkomst met u betreffende de diensten en functies van het MyBuildings portal.
 2. Op grond van wettelijke verplichtingen (volgens art. 6 (1) e) AVG) of op grond van een vervulling van een taak van algemeen belang (volgens art. 6 (1) e) AVG): bijvoorbeeld op grond van onze fiscale controle- en meldingsverplichtingen, op grond van medewerkingsverplichtingen in het kader van ambtelijke controles en om te kunnen voldoen aan de wettelijke bewaartermijnen. Bovendien kan de verstrekking van persoonsgegevens in het kader van ambtelijke of gerechtelijke maatregelen nodig zijn om bewijzen te leveren, strafrechtelijke procedures aanhangig te maken of om rechtsvorderingen in te stellen.
 3. Voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen (volgens art. 6 (1) f) AVG): indien nodig verwerken wij persoonsgegevens op een wijze die verder gaat dan de eigenlijke vervulling van de gebruiksvoorwaarden om gerechtvaardigde belangen van ons of van derden te behartigen. Dit gebeurt om onze gerechtvaardigde belangen in verband met het aanbod en de exploitatie van het MyBuildings portal zo goed mogelijk te behartigen en het MyBuildings portal zoveel mogelijk te optimaliseren. Daarnaast gebruiken we uw persoonsgegevens om de algemene interesse in het aanbod van ons MyBuildings portal te evalueren.
 4. Als wij u uitdrukkelijk verzoeken om uw toestemming te geven voor de verwerking van uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld voor direct-marketingdoeleinden), dan dient de toestemming waarom wij u op grond van artikel 6 (1) a) AVG verzoeken als wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wie krijgt uw persoonsgegevens voor de verwerking en waar worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Als onderdeel van het wereldwijde ABB-concern onderhouden wij zakelijke relaties met dochtermaatschappijen en externe dienstverleners binnen en buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Om deze reden worden uw persoonsgegevens eventueel ook voor de toegang op afstand buiten de EER voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden beschikbaar gesteld. Dit geldt eventueel ook voor landen waarin de privacybescherming niet vergelijkbaar is met de gegevensbescherming in de Europese Unie (EU). Wij zetten ons in onze ondernemingsgroep in voor een hoge gegevensbescherming. Bovendien geven we uw persoonsgegevens alleen door aan externe dienstverleners wanneer wij voldoende zekerheid hebben dat deze dienstverlener voldoet aan het hoge gegevensbeschermingsniveau van de AVG. Dit wordt in het bijzonder gewaarborgd door het afsluiten van contractuele standaardclausules van de EU-commissie volgens art. 46 (2) c) AVG (beschikbaar onder ‘http://eur-lex.europa.eu’).

Binnen de ABB-groep krijgen alleen de afdelingen toegang tot uw persoonsgegeven die deze nodig hebben om u de diensten en softwareoplossingen van het MyBuildings portal te kunnen aanbieden en om te voldoen aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen volgens de gebruiksvoorwaarden.

Op de website van ABB (new.abb.com/contact-centers) vindt u een lijst met ABB-maatschappijen.

Bovendien delen wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden met de volgende externe dienstverleners om u de diensten en softwareoplossingen van het MyBuildings portal beschikbaar te stellen:

naam van ontvanger locatie van ontvanger gebruiksdoel Veiligheidsinstanties ter bescherming van uw persoonsgegevens
Q:marketing AG Düsseldorfer Straße 193, 45481 Mülheim an der Ruhr, Duitsland Beschikbaarstelling en ontwikkeling van functies en componenten van het MyBuildings portal - Overeenkomst voor gegevensverwerking aanwezig
- Locatie van de ontvanger ligt binnen de EU en AVG is van toepassing
Gonicus GmbH Möhnestraße 55, 59755 Arnsberg, Duitsland Applicatieserviceprovider voor centrale componenten van het MyBuilding portal - Overeenkomst voor gegevensverwerking aanwezig
- Locatie van de ontvanger ligt binnen de EU en AVG is van toepassing
Xxter B.V. WG-plein 459, 1054 SH Amsterdam, Nederland Applicationserviceprovider voor Busch-Controltouch, Busch-Voicecontrol - Overeenkomst voor gegevensverwerking aanwezig
- Locatie van de ontvanger ligt binnen de EU en AVG is van toepassing
Alexander Bürkle GmbH & Co. KG Robert-Bunsen-Str. 5, 79108 Freiburg, Duitsland Applicationserviceproviders voor terminal-configurator - Overeenkomst voor gegevensverwerking aanwezig
- Locatie van de ontvanger ligt binnen de EU en AVG is van toepassing
Microsoft Corporation One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA Infrastructuurprovider voor centrale componenten van het MyBuilding portal - Overeenkomst voor gegevensverwerking aanwezig
- Contractuele clausules uit het standaardmodel overeengekomen met de ontvanger
- Ontvanger neemt deel aan Privacy Shield
Infosys Limited Opernturm, Bockenheimer, Landstraße 2-4 , 60306 Frankfurt am Main Applicationserviceproviders voor Tacteo-configurator - Overeenkomst voor gegevensverwerking aanwezig
- Locatie van de ontvanger ligt binnen de EU en AVG is van toepassing
BS PAYONE GmbH Lyoner Straße 9, D-60528 Frankfurt/Main, Duitsland ZBetalingsdienstaanbieder voor de checkout-toepassing van het MyBuildings portal - Overeenkomst voor gegevensverwerking aanwezig
- Locatie van de ontvanger ligt binnen de EU en AVG is van toepassing


Afgezien daarvan geven wij uw persoonsgegevens uitsluitend aan externe partijen door als dit wettelijk voorgeschreven of toegestaan is, of als wij uw uitdrukkelijke toestemming hebben gekregen.

Ontvangers van persoonsgegevens onder deze voorwaarden kunnen bijvoorbeeld zijn:


Hoe lang verwerken en archiveren wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken en bewaren uw persoonsgegeven alleen voor de tijd die nodig is om u de diensten en softwareoplossingen van het MyBuildings portal te kunnen aanbieden en om te voldoen aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen volgens de met u overeengekomen gebruiksvoorwaarden.

Uw persoonsgegevens worden gewist op het moment dat de hierboven beschreven doeleinden voor de verwerking niet meer gegeven zijn. Naast de vervulling van deze doeleinden kunnen uw persoonsgegevens echter ook worden opgeslagen als wij daartoe wettelijk verplicht zijn. In dit geval is de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt en worden deze gewist op het moment dat de betreffende wettelijke verplichting (bijvoorbeeld boekhoudkundige en fiscale bewaarverplichtingen) niet meer geldt of hieraan voldaan is.

Bovendien bewaren wij uw persoonsgegevens zo lang als dit voor verdere relevante verwerkingsdoeleinden volgens deze privacyverklaring nodig is. Als u ons toestemming geeft om uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden te gebruiken, slaan wij de benodigde persoonsgegevens op totdat u uw toestemming voor de gegevensverwerking voor marketingdoeleinden intrekt of ons meedeelt dat u geen marketinginformatie meer wilt ontvangen. Als wij uw persoonsgegevens uitsluitend voor marketingdoeleinden verwerken, zullen wij deze om uw privacy te waarborgen na ontvangst van uw bezwaar wissen.


Gecodeerde gegevensoverdracht

De via het internet van en naar het MyBuildings portal verstuurde informatie wordt met TLS gecodeerd. Voor de serververificatie en TLS-encryptie worden basismechanismen van de verbonden apparaten (apps, gateways) gebruikt.


Gebruik van cookies op het MyBuildings portal

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser op uw computer worden opgeslagen. Onze webpagina's, die de onlinediensten en softwareoplossingen van het MyBuildings portal bevatten, maken op verschillende plaatsen gebruik van cookies. Cookies worden gebruikt om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. De meeste door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde ‘sessie-cookies’. Deze worden automatisch gewist als u onze website verlaat. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Het is mogelijk om deze functie in uw browser uit te schakelen of zo in te stellen dat u per geval kunt bepalen of een cookie al dan niet wordt geaccepteerd. In dat geval dient u echter rekening te houden met beperkingen in de bedienbaarheid van onze website.


Gebruik van Google Analytics op het MyBuildings portal

Onze webpagina's, die de onlinediensten en softwareoplossingen van het MyBuildings portal bevatten, maken gebruik van Google Analytics, een webbased analysedienst van Google Inc. (‘Google’). Google Analytics gebruikt zogenaamde ‘cookies’: tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die het mogelijk maken uw gebruik van de website te analyseren. De door de cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. In het geval van IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie en andere verdragslanden van de Europese Economische Ruimte echter eerst door Google ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres eerst naar een server van Google in de VS verzonden en vervolgens daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en andere met het gebruik van de website en van het internet samenhangende diensten te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door dit in te stellen in uw browser. Wij wijzen u er echter op, dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt daarnaast het verzenden van de door de cookies verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (waaronder uw IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de Browser-plug-in te downloaden en te installeren.


Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

Als u van de onderstaande privacyrechten gebruik wilt maken, neemt u contact met ons op onder privacy@abb.com. Klachten over onze omgang met uw persoonsgegevens kunt u ook direct naar onze functionaris voor gegevensbescherming sturen. Als u niet tevreden bent met ons antwoord of van mening bent dat wij uw persoonsgegevens niet conform de wettelijke voorschriften verwerken, kunt u zich bovendien wenden tot de autoriteit op het gebied van gegevensbescherming in het land waar u woont, werkt of waar naar uw mening de rechtsschending heeft plaatsgevonden.

 1. Recht van inzage van uw persoonsgegevens
  U heeft het recht om de inzage van uw opgeslagen persoonsgegevens, de bron en het doeleinde van de opslag (art. 15 AVG) aan te vragen, voor zover dit recht op inzage niet onder bepaalde omstandigheden volgens de wettelijke voorschriften beperkt is.
 2. Recht op rectificatie van uw persoonsgegevens
  U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te rectificeren als deze niet ter zake dienend, onjuist of onvolledig zijn (art. 16 AVG).
 3. Recht op wissen van uw persoonsgegevens
  U heeft het recht om van ons te eisen dat wij uw door ons verwerkte persoonsgegevens wissen (art. 17 AVG) voor zover het wissen niet onder bepaalde omstandigheden volgens de wettelijke voorschriften uitgesloten is.
 4. Recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens
  U heeft het recht om van ons te eisen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken: bijvoorbeeld verwerking uitsluitend voor bepaalde doeleinden of in beperkte omvang (art. 18 AVG).
 5. Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. Bovendien heeft u het recht van ons te eisen dat wij deze gegevens overdragen (art. 20 AVG).
 6. Recht van bezwaar
  U heeft het recht om redenen die verband houden met uw specifieke situatie op ieder moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ofwel op grond van een algemeen belang of ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen. Als u bezwaar maakt gaan wij alleen door met de verwerking van uw persoonsgegevens als wij dwingende redenen voor een verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of als de verwerking plaatsvindt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Als u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, zullen wij uw persoonsgegevens zonder verdere uitzonderingen niet meer verwerken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

U dient er rekening mee te houden dat deze privacyverklaring van tijd tot tijd kan worden gewijzigd. Wij gaan ervan uit dat het in de meeste gevallen gaat om kleine wijzigingen. Grotere wijzigingen zijn echter niet uitgesloten. Daarom verzoeken wij u de actuele versie van onze privacyverklaring zorgvuldig te controleren en in acht te nemen.